Green Mine
Біз түсті металлдарды өндіру және байыту бойынша жұмыста келесі қағидаттарға негізделген қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заманауи ESG стандарттарын пайдаланамыз:

қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау (E — environmental)

әлеуметтік жауапкершілік (S — social)

сапалы корпоративтік басқару (G — governance).

Қазіргі заманғы технологиялық даму үшін қажетті пайдалы компоненттерге сұраныстың артуы өңделген қалдықтардан пайдалы элементтерді алудың ең оңтайлы нұсқасын табуға мүмкіндік берді.


Селективті экстракция және электролиз әдісі қоршаған ортаға шығарындылар шығармайды, жер қойнауынан кен алуды талап етпейді.


Техногендік-минералды түзілімдерді қайта өңдеу іс жүзінде пайдалы элементтерді алумен қатар жүретін қалдықтарды кәдеге жарату болып табылады.

Біздің стратегия
Минералдық-шикізат базасын толықтыру үшін тау-кен кәсіпорындарының техногендік минералдық түзілімдерін өңдеуге тарту
Жұмыс орындарын құру, пайдалы элементтерді алу бойынша жаңа технологиялық шешімдерді тарту
Техногендік минералдық түзілімдерді (үйінділерді, қалдықтар қоймаларын) кәдеге жарату, техногендік минералдық түзілімдерді қоймалау үшін пайдаланылған жерлерді босату және оларды экологиялық-шаруашылық қызметке тарту, аудандардың экожүйесіне әсер етуін азайту
Қазақстан Республикасы стандарттарының барлық қазіргі заманғы нормалары мен талаптарын, қауіпсіздік техникасы мен экологияның халықаралық қағидаларын сақтау, компания қызметі шеңберінде адами капиталды дамытуға және технологиялар трансферіне қаражат салу
  Компания корпоративтік басқарудың ең жоғары деңгейлерін ұстанады:
  • Бизнесті әдепті жүргізу;
  • Біздің көрсеткіштеріміз және орнықты даму саласындағы ықпал туралы айқын есептілік;
  • Корпоративтік басқару саласындағы барлық тиісті басшылық қағидаттар мен заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету;
  • Компанияның өз операциялары үшін барлық қажетті рұқсаттар мен лицензияларды алуын және сақтауын қамтамасыз ету;
  • Пайдалы қазбаларды өндіру, қоршаған ортаны қорғау туралы қолданылатын заңдарды және өз қызметінде басқа да тиісті заңдарды сақтау.
  Made on
  Tilda